OTKUP Samsung Galaxy NOTE 20+

Otkup telefon Novi Sad 0640782718